2023_12_01_01 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_01_01

Issues > Issue n1 2023 > section1_2023
SUPPORT FOR STUDENTS WITH SPECIFIC NEEDS IN SLOVAKIA AND IN THE CZECH REPUBLIC

[PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE]

Vladimira Polackova – Barbora Sender – Katerina Benyrova – Pavla Hrabackova

doi: 10.18355/PG.2023.12.1.1

Abstract
The presented study compares theoretical and empirical starting points oriented toward the system of support for students with specific needs at universities in Slovakia and the Czech Republic. The topic is part of the solution of the project E+: Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education, which focuses on supporting the inclusion of students with specific needs. In tertiary education, only mainstream education is available for students with specific needs, which means creating conditions in which they will be able to develop their potential with a strong, inclusive support system and with the participation of a collaborative team of experts who work directly and indirectly at universities in both countries.

Key words
students with specific needs, inclusion, support for students with specific needs, university

Abstrakt
Predkladaná štúdia porovnáva teoretické a empirické východiská orientované na podporu študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách v Slovenskej a Českej republike. Téma je súčasťou riešenia projektu E+: Changing Our Story: The Pursuit of Inclusive Education, ktorý sa zameriava na podporu inklúzie študentov so špecifickými potrebami. V terciárnom vzdelávaní je pre študentov so špecifickými potrebami dostupné iba bežné vzdelávanie, čo znamená vytvorenie podmienok, v ktorých budú môcť rozvíjať svoj potenciál so silným inkluzívnym systémom podpory a za účasti kolektívneho tímu odborníkov, ktorí pracujú priamo aj nepriamo na univerzitách v oboch krajinách.

Kľúčové slová
študent so špecifickými potrebami, inklúzia, podpora študentov so špecifickými potrebami, univerzita

Pages: 2-13

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu