2023_12_02_02 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_02_02

Issues > Issue n2 2023 > section2_2023
EXPLORING STUDENTS' PERCEPTION OF CREATIVITY IN CZ/USA ART JOINT CLASS: ART-BASED RESEARCH (ABR) STUDY

[TVOŘIVOST A JEJÍ VNÍMÁNÍ STUDENTY V CZ/USA SPOLEČNÉM VÝTVARNÉM SEMINÁŘI: VÝZKUMNÁ STUDIE ZALOŽENÁ NA UMĚNÍ]

Katerina Stepankova

doi: 10.18355/PG.2023.12.2.2

Abstract
Creativity is one of the most emphasized competencies in education. Despite the consensus on its importance, the concept of creativity is understood differently in various cultures. This study presents selected aspects of research on the perception of creativity among Czech and American art students in a joint online class. The project was realized by Art Based Research (ABR) method during the winter semester 2022/23 at KVKTT PdF, UHK, with 11 Czech students and 10 American students of Bc. studies. The project findings show different evaluations of creativity, self-efficacy, and creativity of artworks between the two groups. They make visible the formative influence of cultural context and education on creativity, even within the art discipline. The chosen method demonstrates the possibilities of action research, which, through the process, enables the participants' knowledge to be shaped through active participation. The mutual confrontation or overlapping of different concepts of creativity thus offers inspiration for teaching creative disciplines.

Key words
creativity, art education, cultural differences, art-based research

Abstrakt
Tvořivost je ve vzdělávání jednou z nejvíce zdůrazňovaných kompetencí. Přes shodu ohledně jejího významu je konceptu tvořivosti v jednotlivých kulturách odlišně rozuměno. Studie seznamuje s vybranými aspekty výzkumu zaměřeného na vnímání tvořivosti mezi českými a americkými studenty výtvarného oboru v rámci společné on-line výuky. Projekt byl řešen metodou Art based research (ABR) v průběhu zimního semestru 2022/23 na KVKTT PdF, UHK s 11 (CZ) studenty a 10 (USA) studenty Bc. studia. Výstupy projektu ukazují na odlišné hodnocení vlastní tvořivosti i tvořivosti výtvarných prací mezi oběma skupinami navzájem. Zviditelňují tak formativní vliv kulturního kontextu a vzdělávání na koncept tvořivost i v rámci výtvarné disciplíny. Zvolená metoda ukazuje možnosti akčního výzkumu, který umožňuje díky procesu formovat vlastní poznání účastníků díky aktivní participaci. Vzájemná konfrontace či překryv odlišných konceptů tvořivosti tak nabízí inspiraci pro výuku tvořivých disciplín.

Klíčová slova
tvořivost, výtvarná výchova, kulturní rozdíly, výzkum založený na umění

Pages: 86-94

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu