2023_12_02_09 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_02_09

Issues > Issue n2 2023 > section2_2023
COGNITIVE AND LINGUISTIC PREDICTORS OF FOREIGN LANGUAGE LITERACY IN YOUNGER CZECH PUPILS - PRELIMINARY ANALYSIS OF RESEARCH INSTRUMENTS

[KOGNITIVNÍ A LINGVISTICKÉ PREDIKTORY CIZOJAZYČNÉ GRAMOTNOSTI U ČESKÝCH ŽÁKŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU - PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA VÝZKUMNÝCH NÁSTROJŮ]

Katerina Dvorakova – Klara Spackova

doi: 10.18355/PG.2023.12.2.9

Abstract
Although the teaching of the English language (as a foreign/second language) is now compulsory in many European countries at the level of primary education, we still lack research-based information about how young school-age pupils learn English in a formal environment and what skills are needed for the development of cognitive and language skills, these findings cannot simply be applied to childhood. The paper will present a longitudinal study, the aim of which is to map the development of foreign language literacy (reading, writing, and listening) in the first two years of formal English language teaching at primary school and to assess the influence of selected cognitive and linguistic abilities, as well as motivational and environmental factors, on individual differences in performances among pupils. Specifically, the contribution will focus on data analysis from the first testing phase, which took place among monolignous Czech 3rd year students. It will then deal in detail with the psychometric properties of selected test tasks.

Key words
English language, foreign language, cognitive predictors, linguistic predictors, younger school age

Abstrakt
Ačkoliv je dnes výuka anglického jazyka (jako druhého/cizího jazyka) na úrovni základního vzdělávání povinná v mnoha zemích Evropy, chybí nám dosud výzkumně podložené informace o tom, jak se žáci mladšího školního věku učí anglický jazyk ve formálním prostředí a jaké dovednosti jsou pro rozvoj cizojazyčných dovedností klíčové. Pozornost v tomto ohledu byla zatím věnována převážně dospělým studentům. S ohledem na vývoj kognitivních a jazykových dovedností však nelze tyto dovednosti jednoduše aplikovat na dětský věk. Příspěvek představí longitudinální studii, jejíž cílem je zmapovat rozvoj cizojazyčné gramotnosti (čtení, psaní a poslechu) v prvních dvou letech formální výuky anglického jazyka na základní škole a posoudit vliv vybraných kognitivních a lingvistických schopností, ale také motivačních a environmentálních faktorů na individuální rozdíly ve výkonech mezi žáky. Podrobně se pak bude zabývat psychometrickými vlastnostmi vybraných testových úloh.

Klíčová slova
anglický jazyk, cizí jazyk, kognitivní prediktory, lingvistické prediktory, mladší školní věk

Pages: 158-165

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu