2023_12_02_03 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_02_03

Issues > Issue n2 2023 > section2_2023
THE DEVELOPMENT OF PRELITERACY IN THE FAMILY OF PRESCHOOL CHILDREN

[ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI V RODINĚ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ]

Aneta Hravova - Zora Syslova

doi: 10.18355/PG.2023.12.2.3

Abstrakt
The current study is part of a dissertation that deals with the development of reading literacy in a family of preschool children in kindergarten. This study aimed to determine the parental practices that influence preliteracy development in preschool children. For these purposes, a combination of research methods was used - a questionnaire, a diary of parents and an interview with parents. In this post, I present the interviews' results in comparison with the pre-test, which was aimed at determining language and speech skills. The results showed that the differences between parents' practices are noticeable, which to some extent corresponds to the results of individual children in a standardized language and speech skills test. At the end of the thesis, I consider the possible connections of these research findings.

Key words
reading preliteracy, reading literacy, pre-reading skills, family, preschool age

Abstrakt
Současná studie je součástí disertační práce, která se zabývá podporou rozvoje čtenářské pregramotnosti v rodině předškolních dětí a v mateřské škole. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, jaké jsou rodičovské praktiky, které ovlivňují rozvoj čtenářské pregramotnosti u jejich dětí v předškolním věku. Pro tyto účely byla využita kombinace výzkumných metod – dotazník, vedení deníku rodiči a rozhovor s rodiči. V tomto příspěvku seznamuji s výsledky rozhovorů v komparaci s výsledky pre-testu, který byl zaměřen na zjišťování jazykových a řečových dovedností. Z výsledků vyplynulo, že rozdíly mezi praktikami rodičů jsou patrné, což do jisté míry odpovídá výsledkům jednotlivých dětí ve standardizovaném testu jazykových a řečových dovedností. V závěru práce uvažuji nad možnými souvislostmi těchto výzkumných zjištění.

Kľúčové slová
čtenářská pregramotnost, čtenářská gramotnost, předčtenářské dovednosti, rodina, předškolní věk

Pages: 95-103

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu