2023_12_02_07 - PegasJournal

Hľadaj
Go to content

Main menu:

2023_12_02_07

Issues > Issue n2 2023 > section2_2023
PEDAGOGICAL ASSESSMENT OF DIFFICULTIES IN MATHEMATICS AMONG PRIMARY SCHOOL PUPILS

[PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA OBTÍŽÍ V MATEMATICE U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL]

Katerina Skalova Prazakova – Anna Kucharska – Klara Spackova

doi: 10.18355/PG.2023.12.2.7

Abstract
This paper focuses on the pedagogical assessment of primary school pupils' mathematical abilities and skills. The present study includes pupils taught by conventional methods and pupils taught by the so-called Hejny method based on the constructivist approach. Using standardized diagnostic methods, children nominated by teachers as having difficulties in mathematics were compared in terms of their performance in mathematics and non-verbal intellectual abilities with a control group of pupils without identified difficulties. The results showed significant differences in favor of the control group, especially for children taught within a constructivist approach.

Key words
pedagogical diagnostics, standardized tests, mathematical abilities, mathematical skills, intelligence, constructivist approach

Abstrakt
Práce je zaměřena na pedagogickou diagnostiku matematických schopností a dovedností žáků prvního stupně základních škol. Předkládaná studie zahrnuje žáky vyučované běžnými metodami i žáky vyučované tzv. Hejného metodou vycházející z konstruktivistického přístupu. Děti nominované učiteli jakožto žáci s obtížemi v matematice byly porovnávány z hlediska jejich výkonů v oblasti matematiky i neverbálních intelektových schopností s kontrolní skupinou žáků bez identifikovaných obtíží, a to pomocí standardizovaných diagnostických metod. Výsledky prokázaly významné rozdíly ve prospěch žáků z kontrolní skupiny, zejména u dětí vyučovaných v rámci konstruktivistického přístupu.

Klíčová slova
pedagogická diagnostika, standardizované testy, matematické schopnosti, matematické dovednosti, inteligence, konstruktivistický přístup

Pages: 141-148

Full Text
 
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Back to content | Back to main menu